Aktualności

70. KONGRES LETNI CIOR i 71. KONGRES CIOMR Praga 2017

     W dniach od 30 lipca do 4 sierpnia 2017 r. przedstawiciele Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów SZ RP wzięli udział w obradach plenarnych Letniej Sesji Międzysojuszniczej Konfederacji Oficerów Rezerwy (CIOR) i Międzysojuszniczej Konfederacji Oficerów Służb Medycznych (CIOMR) która odbyła się w Pradze.
     Skład delegacji:
   - Płk dypl. Zdzisław PRZESZŁOWSKI - prezes Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów SZ RP, szef delegacji;
    - Płk Jan SZCZĘSNY - sekretarz generalny Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów SZ RP (członek komitetu PfP);
     - Płk Wojciech WNUK - członek Strategicznej Grupy Zadaniowej CIOR;
    - Płk dypl. Jerzy GÓRSKI - członek Komitetu Współpracy Cywilno-Wojskowej (CIMIC) CIOR;
     - Kmdr Zygfryd NACZK - członek Komitetu Akademii Językowej (CLA) CIOR;
    - Kmdr Marek KROTOWICZ - członek Komitetu Zawodów Sportów Obronnych (MILCOMP) CIOR;
  - Kmdr lek. med. Andrzej GALUBIŃSKI - wiceprzewodniczący Międzysojuszniczej Konfederacji Oficerów Rezerwy Służb Medycznych (CIOMR), szef polskiej delegacji CIOMR.
   Miejscem obrad 70. Kongresu Letniego CIOR i 71. Kongresu CIOMR (CIOR/CIOMR SC - SOMMER CONGRESS) był “Hotel International” w Pradze.
W obradach Rady Głównej CIOR w Madrycie uczestniczyło ogółem 54 osoby z 27 państw. Na Kongres Letni  nie przybyli przedstawiciele: Chorwacji, Słowacji, Litwy, Łotwy, Portugalii i Mołdawii.
 

Czytaj więcej »

AKADEMIA JĘZYKOWA CIOR

     W dniach 16-28 lipca 2017 r. w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni kolejna edycja Akademii Językowej Międzysojuszniczej Konfederacji Oficerów Rezerwy państw NATO i PfP (Partnerstwa dla Pokoju) oraz państw współpracujących w basenie Morza Śródziemnego.
     Akademia Językowa CIOR uczy dwóch obowiązujących w NATO języków, angielskiego i francuskiego na wszystkich poziomach, ze szczególnym uwzględnieniem NATO-wskiego leksykonu wojskowego, jednocześnie zapewniając orientację w kierunku roli i zadań CIOR/NATO.

Czytaj więcej »

Posiedzenie Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP

     W dniu 22 czerwca 2017 roku odbyło się kolejne posiedzenie Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP.
    Obrady pod przewodnictwem Prezesa Federacji Zdzisława Przeszłowskiego (płk dypl.) obejmowały następującą problematykę:
     1. Informacje o bieżącej realizacji zadań przez Federację;
     2. Stan realizacji zadań w 2017 roku;
     3. Sprawozdania z posiedzenia:
         -  IBM-2 (Czechy);
         -  Gaming I (Włochy);
     4. Propozycje zmian w „Planie zamierzeń Federacji - na 2017 r.”;
     5. Informacje o stanie finansów Federacji;
    6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Federacji z kontroli działalności Rady Głównej Federacji za 2016 r.;
     7. Stan przygotowań do CLA (Akademia Językowa CIOR) - w 2017 r.;
     8. Podjęcie uchwał;
     9. Wolne wnioski.  

Czytaj więcej »

Posiedzenie Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP

     W dniu 15 listopada 2016 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP.
 

Czytaj więcej »

Sukces reprezentantów Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP

     W dniach 7 - 9 października 2016 r. na strzelnicy Pilzno - Łobzy (Republika Czeska) odbyły się 14. zawody strzeleckie żołnierzy rezerwy o „Puchar Szefa Sztabu Generalnego Armii Republiki Czeskiej”.
     W zawodach wzięło udział 35 zespołów trzy osobowych z Czech, Słowacji, Niemiec, Polski, USA i Wielkiej Brytanii. Polska wystawiła trzy zespoły.
 

Czytaj więcej »

Kongres Letni 2016 Madryt

     Gospodarzami Kongresu Letniego 2016 CIOR i CIOMR byli Hiszpanie. Zorganizowano go w Madrycie w dniach 1 – 6 sierpnia. W trakcie tego dorocznego wydarzenia mają miejsce obrady plenarne gremiów decyzyjnych obu organizacji oraz sesje Komitetów Specjalistycznych i Grup Roboczych. Przeprowadzono je dzięki gościnności Hiszpańskiej Akademii Obrony CESEDEN.
 

Czytaj więcej »

Posiedzenie Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP

     W dniu 8 czerwca 2016 r. w sali konferencyjnej przy ul. 11 Listopada 17/19 w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP.
 

Czytaj więcej »

XIII OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY SPORTOWO-OBRONNE ŻOŁNIERZY REZERWY WOJSKA POLSKIEGO O PUCHAR MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

     W dniach od 20-22 maja 2016 r. na terenie Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki im. gen. bryg. Heliodora Cepy w Zegrzu odbyły się XIII zawody sportowo-obronne żołnierzy rezerwy Sil Zbrojnych  RP o puchar Ministra Obrony Narodowej.
 

Czytaj więcej »

Posiedzenie Prezydium Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP

     17 marca 2016 r. w sali konferencyjnej przy ul. 11 Listopada 17/19 w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP.

  

Czytaj więcej »

Posiedzenie Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP

     W dniu 5 listopada 2015 r. w sali konferencyjnej przy ul. 11 Listopada 17/19 w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP.

  

Czytaj więcej »