Aktualności

Posiedzenie Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP

     W dniu 16 listopada 2017 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP.
    Inaugurując posiedzenie Prezes Federacji płk dypl. Zdzisław Przeszłowski powitał wszystkich uczestników oraz podziękował za przybycie.
     W pierwszym punkcie posiedzenia dokonano wyboru płk. Marka Bielca, Prezesa Związku Żołnierzy Wojska Polskiego na członka Rady Głównej FSRiW SZ RP.
    Następnie, Prezes Federacji płk dypl. Zdzisław Przeszłowski przedstawił oraz omówił aktualną sytuację Federacji, odnosząc się głównie do problematyki związanej z objęciem w 2018 r. przez Polskę prezydencji CIOR. Zgodnie z decyzją MON nr 81odpowiedzialnym za te zamierzenia będzie Podsekretarz Stanu Bartłomiej Grabski. Postanowiono także, że polskie biura prezydencji zostaną umieszczone na terenie Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa w Warszawie przy ul. Puławskiej 6a.
 

Czytaj więcej »

ZASZCZYTNE MIEJSCE W ZAWODACH O PUCHAR SZEFA SZTABU ARMII REPUBLIKI CZECH

     W dniach od 6-10 października 2017 r. Szef Sztabu Generalnego Armii Czeskiej zorganizował zawody strzeleckie dla żołnierzy rezerwy. W zawodach wzięli udział żołnierze rezerwy armii czeskiej oraz Austrii, Niemiec, Słowacji i Polski  w sumie 29 trzyosobowych zespołów.
    Reprezentacja Federacji (członkowie SOR 34 plm i SL) występowała w składzie:
     1. Kmdr Marek Krotowicz
     2. Kmdr ppor. Mirosław Kowalski
     3. Kmdr ppor. Adam Słowik

Czytaj więcej »

70. KONGRES LETNI CIOR i 71. KONGRES CIOMR Praga 2017

     W dniach od 30 lipca do 4 sierpnia 2017 r. przedstawiciele Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów SZ RP wzięli udział w obradach plenarnych Letniej Sesji Międzysojuszniczej Konfederacji Oficerów Rezerwy (CIOR) i Międzysojuszniczej Konfederacji Oficerów Służb Medycznych (CIOMR) która odbyła się w Pradze.
     Skład delegacji:
   - Płk dypl. Zdzisław PRZESZŁOWSKI - prezes Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów SZ RP, szef delegacji;
    - Płk Jan SZCZĘSNY - sekretarz generalny Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów SZ RP (członek komitetu PfP);
     - Płk Wojciech WNUK - członek Strategicznej Grupy Zadaniowej CIOR;
    - Płk dypl. Jerzy GÓRSKI - członek Komitetu Współpracy Cywilno-Wojskowej (CIMIC) CIOR;
     - Kmdr Zygfryd NACZK - członek Komitetu Akademii Językowej (CLA) CIOR;
    - Kmdr Marek KROTOWICZ - członek Komitetu Zawodów Sportów Obronnych (MILCOMP) CIOR;
  - Kmdr lek. med. Andrzej GALUBIŃSKI - wiceprzewodniczący Międzysojuszniczej Konfederacji Oficerów Rezerwy Służb Medycznych (CIOMR), szef polskiej delegacji CIOMR.
   Miejscem obrad 70. Kongresu Letniego CIOR i 71. Kongresu CIOMR (CIOR/CIOMR SC - SOMMER CONGRESS) był “Hotel International” w Pradze.
W obradach Rady Głównej CIOR w Madrycie uczestniczyło ogółem 54 osoby z 27 państw. Na Kongres Letni  nie przybyli przedstawiciele: Chorwacji, Słowacji, Litwy, Łotwy, Portugalii i Mołdawii.
 

Czytaj więcej »

AKADEMIA JĘZYKOWA CIOR

     W dniach 16-28 lipca 2017 r. w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni kolejna edycja Akademii Językowej Międzysojuszniczej Konfederacji Oficerów Rezerwy państw NATO i PfP (Partnerstwa dla Pokoju) oraz państw współpracujących w basenie Morza Śródziemnego.
     Akademia Językowa CIOR uczy dwóch obowiązujących w NATO języków, angielskiego i francuskiego na wszystkich poziomach, ze szczególnym uwzględnieniem NATO-wskiego leksykonu wojskowego, jednocześnie zapewniając orientację w kierunku roli i zadań CIOR/NATO.

Czytaj więcej »

Posiedzenie Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP

     W dniu 22 czerwca 2017 roku odbyło się kolejne posiedzenie Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP.
    Obrady pod przewodnictwem Prezesa Federacji Zdzisława Przeszłowskiego (płk dypl.) obejmowały następującą problematykę:
     1. Informacje o bieżącej realizacji zadań przez Federację;
     2. Stan realizacji zadań w 2017 roku;
     3. Sprawozdania z posiedzenia:
         -  IBM-2 (Czechy);
         -  Gaming I (Włochy);
     4. Propozycje zmian w „Planie zamierzeń Federacji - na 2017 r.”;
     5. Informacje o stanie finansów Federacji;
    6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Federacji z kontroli działalności Rady Głównej Federacji za 2016 r.;
     7. Stan przygotowań do CLA (Akademia Językowa CIOR) - w 2017 r.;
     8. Podjęcie uchwał;
     9. Wolne wnioski.  

Czytaj więcej »

Posiedzenie Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP

     W dniu 15 listopada 2016 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP.
 

Czytaj więcej »

Sukces reprezentantów Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP

     W dniach 7 - 9 października 2016 r. na strzelnicy Pilzno - Łobzy (Republika Czeska) odbyły się 14. zawody strzeleckie żołnierzy rezerwy o „Puchar Szefa Sztabu Generalnego Armii Republiki Czeskiej”.
     W zawodach wzięło udział 35 zespołów trzy osobowych z Czech, Słowacji, Niemiec, Polski, USA i Wielkiej Brytanii. Polska wystawiła trzy zespoły.
 

Czytaj więcej »

Kongres Letni 2016 Madryt

     Gospodarzami Kongresu Letniego 2016 CIOR i CIOMR byli Hiszpanie. Zorganizowano go w Madrycie w dniach 1 – 6 sierpnia. W trakcie tego dorocznego wydarzenia mają miejsce obrady plenarne gremiów decyzyjnych obu organizacji oraz sesje Komitetów Specjalistycznych i Grup Roboczych. Przeprowadzono je dzięki gościnności Hiszpańskiej Akademii Obrony CESEDEN.
 

Czytaj więcej »

Posiedzenie Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP

     W dniu 8 czerwca 2016 r. w sali konferencyjnej przy ul. 11 Listopada 17/19 w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP.
 

Czytaj więcej »

XIII OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY SPORTOWO-OBRONNE ŻOŁNIERZY REZERWY WOJSKA POLSKIEGO O PUCHAR MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

     W dniach od 20-22 maja 2016 r. na terenie Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki im. gen. bryg. Heliodora Cepy w Zegrzu odbyły się XIII zawody sportowo-obronne żołnierzy rezerwy Sil Zbrojnych  RP o puchar Ministra Obrony Narodowej.
 

Czytaj więcej »