Aktualności

Komunikat Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP

     Federacja Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP zmuszona została do wycofania się z przejęcia Prezydencji Międzysojuszniczej Konfederacji Oficerów Rezerwy (CIOR) planowanej na  lata 2018÷2020 i odwołania organizacji w 2019 roku w Warszawie Kongresu Letniego CIOR, pomimo deklarowanej zgody resortu Obrony Narodowej RP na przejęcie tych przedsięwzięć przez Federację.
   Delegacja Federacji nie była w stanie uczestniczyć w Kongresie Letnim zorganizowanym przez rezerwistów kanadyjskich w sierpniu 2018 roku w Quebec City, podczas którego Polska miała przejąć Prezydencję Konfederacji. Powodem tego był brak wsparcia ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej RP oraz nieudzielenie żadnej  odpowiedzi na liczne wystąpienia Federacji do Ministra Obrony Narodowej RP.
     Rada Główna CIOR podczas tegorocznego Kongresu Letniego w Kanadzie podjęła decyzje o powierzeniu  misji  Prezydencji Konfederacji - w miejsce polskich rezerwistów, Brytyjskiemu Królewskiemu Stowarzyszeniu Oficerów Rezerwy oraz organizację przyszłorocznego Kongresu Letniego rezerwistom Estonii, jednocześnie potwierdziła, iż w latach 2020÷2022 Prezydencję będą sprawować przedstawiciele Związku Rezerwistów Bundeswehry. W zaistniałej sytuacji, Rada Główna Międzysojuszniczej Konfederacji Oficerów Rezerwy (CIOR) zaakceptowała propozycję Estońskiego Ministerstwa Obrony Narodowej o powierzeniu oficerom rezerwy Estonii przewodnictwa w CIOR w latach 2022÷2024.
     Oficerowie rezerwy RP, którzy skutecznie i z wielkim wysiłkiem, od chwili przystąpienia Polski do NATO budowali pozycję ważnego i cenionego partnera w Międzysojuszniczej Konfederacji Oficerów Rezerwy afiliowanej przy Komitecie Wojskowym Sojuszu Północnoatlantyckiego - utracili w ten sposób wiarygodność i szacunek, jakimi darzono polskich żołnierzy rezerwy w tym środowisku.  

Warszawa, dnia 24 września 2018 roku

« Powrót do listy