Współpraca międzynarodowa

     Federacja jest członkiem międzynarodowych organizacji rezerwistów, takich jak: Międzysojusznicza Konfederacja Oficerów Rezerwy (CIOR), Międzysojusznicza Konfederacja Oficerów Rezerwy Służb Medycznych (CIOMR), Europejskie Stowarzyszenie Podoficerów Rezerwy (CISOR), Inicjatywa Gaming i Baltic Sea Cooperation (BSC).

     W ramach współpracy z tymi organizacjami, Federacja bierze czynny udział w ich pracach i deleguje swych przedstawicieli na konferencje, seminaria i zawody w sportach obronnych, osiągając konkretne wyniki. W ramach współpracy ze stowarzyszeniami rezerwistów z sąsiednich państw podpisano dwustronne porozumienia o zacieśnieniu współpracy i wymianie doświadczeń.

 

Przedstawiciele Federacji w strukturach międzynarodowych

 

CIOR

 

płk Zdzisław PRZESZŁOWSKI - Wiceprezydent CIOR

 

płk Wojciech WNUK - członek Komitetu CIOR

 

kmdr Zygfryd NACZK - członek Komitetu CLA

 

kmdr Marek KROTOWICZ - członek Komitetu MILCOMP

 

     CIOMR

 

kmdr Andrzej GALUBIŃSKI - Wiceprezydent CIOMR

 

     CISOR

 

mł. chor. MW Michał BARDASZ - Wiceprezydent CISOR