Aktualności

Inauguracyjne Posiedzenie Prezydium Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP

    W dniu 23 kwietnia 2024 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Prezydium Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP.
      Obrady prowadził Prezes Federacji gen. dyw. Piotr Czerwiński.

Czytaj więcej »

Kongres Nadzwyczajny Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP

   Kongres Nadzwyczajny Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP obradował w dniu 6 kwietnia 2024 r. w Warszawie.
     Uczestniczyło w nim 40 delegatów reprezentujących większość organizacji członkowskich Federacji.

    Resort Obrony Narodowej reprezentowali:
    1. Ministerstwo Obrony Narodowej: gen. broni Edward Gruszka - Doradca Ministra ON oraz ppłk Jerzy Porajski - szef Sekretariatu Podsekretarza Stanu w MON Pana Stanisława Wziątka.
     2. Sztab Generalny WP: płk Bogdan Sowa - Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień - P1.
   3. Dowództwo Generalne RSZ: gen. bryg. Marek Wawrzyniak - Szef Zarządu Inżynierii Wojskowej.
     4. Dowództwo Operacyjne RSZ: ppłk Adam Poczek.

Czytaj więcej »

Komunikat Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP

     Na posiedzeniu Rady Głównej Federacji, które odbyło się w Warszawie 17 lutego 2024 roku dokonano oceny aktualnej sytuacji Stowarzyszeń zrzeszonych w Federacji, ktore mogą obecnie liczyć na pełne poparcie ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej RP.

     Decyzją Rady Głównej do Federacji przyjęto Stowarzyszenie Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowska, a jego Prezes - gen. dyw. Piotr CZERWIŃSKI wszedł w skład Rady Głównej Federacji.

     W trakcie obrad przyjęto Uchwałę o zwołaniu na dzień 6 kwietnia 2024 r. Nadzwyczajnego Kongresu Federacji.

Czytaj więcej »

Komunikat Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP

Szanowni Państwo,

     mając na uwadze zmiany, jakie nastąpiły w Resorcie Obrony Narodowej RP po wyborach 15 października 2023 r. Prezydium Rady Głównej Federacji podjęło proces reaktywacji naszej działalności zarówno w wymiarze krajowym jak i na arenie międzynarodowej.

    Aktualne Kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej w pełni popiera działalność społeczną organizacji skupionych w Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.  

Czytaj więcej »

VI Kongres Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP

     VI Kongres Sprawozdawczo-Wyborczy Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP obradował w dniu 21 listopada 2019 r. w Warszawie.

     Prezesem Federacji został ponownie płk Zdzisław Przeszłowski.

Czytaj więcej »

Posiedzenie roboczego zespołu ds. przeprowadzenia VI Kongresu Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP

     Zgodnie z uchwałą Rady Głównej Federacji z dnia 28 marca 2019 r., w dniu 11 kwietnia 2019 r. odbyło się pierwsze posiedzenie roboczego zespołu ds. przeprowadzenia VI Kongresu Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów SZ RP.
     Powołanym zespołem (9 osobowy skład) przewodniczy - płk Jan Szczęsny - obecny sekretarz generalny Federacji.
    W trakcie pierwszego posiedzenia zespołu ustalono jak ma być przygotowana dokumentacja na VI Kongres i poproszono wszystkich uczestników zespołu o zgłaszanie - w imieniu Stowarzyszeń należących do Federacji - o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji.
     Kolejne spotkanie zespołu wyznaczono na dzień 15 kwietnia 2019 r.

Czytaj więcej »

Posiedzenie Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP

     W dniu 28 marca 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP.
     Posiedzeniu przewodniczył prezes Federacji płk dypl. Zdzisław Przeszłowski.

Czytaj więcej »

Posiedzenie Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP

W Dniu Podchorążego - 29 listopada 2018 r. odbyło się planowe posiedzenie Rady Głównej Federacji Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP.

Czytaj więcej »

Komunikat Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP

     Federacja Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP zmuszona została do wycofania się z przejęcia Prezydencji Międzysojuszniczej Konfederacji Oficerów Rezerwy (CIOR) planowanej na  lata 2018÷2020 i odwołania organizacji w 2019 roku w Warszawie Kongresu Letniego CIOR, pomimo deklarowanej zgody resortu Obrony Narodowej RP na przejęcie tych przedsięwzięć przez Federację.
   Delegacja Federacji nie była w stanie uczestniczyć w Kongresie Letnim zorganizowanym przez rezerwistów kanadyjskich w sierpniu 2018 roku w Quebec City, podczas którego Polska miała przejąć Prezydencję Konfederacji. Powodem tego był brak wsparcia ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej RP oraz nieudzielenie żadnej  odpowiedzi na liczne wystąpienia Federacji do Ministra Obrony Narodowej RP.

Czytaj więcej »

Pismo Prezesa Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP do Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka

     6 sierpnia 2018 r. Prezes Federacji Stowarzyszeń Rezerwistow i Weteranów Sił Zbrojnych RP płk Zdzisław Przeszłowski wystosował pismo do Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka.

Czytaj więcej »