Aktualności

Komunikat Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP

Szanowni Państwo,

     mając na uwadze zmiany, jakie nastąpiły w Resorcie Obrony Narodowej RP po wyborach 15 października 2023 r. Prezydium Rady Głównej Federacji podjęło proces reaktywacji naszej działalności zarówno w wymiarze krajowym jak i na arenie międzynarodowej.

    Aktualne Kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej w pełni popiera działalność społeczną organizacji skupionych w Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.  

Czytaj więcej »

VI Kongres Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP

     VI Kongres Sprawozdawczo-Wyborczy Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP obradował w dniu 21 listopada 2019 r. w Warszawie.

     Prezesem Federacji został ponownie płk Zdzisław Przeszłowski.

Czytaj więcej »

Posiedzenie roboczego zespołu ds. przeprowadzenia VI Kongresu Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP

     Zgodnie z uchwałą Rady Głównej Federacji z dnia 28 marca 2019 r., w dniu 11 kwietnia 2019 r. odbyło się pierwsze posiedzenie roboczego zespołu ds. przeprowadzenia VI Kongresu Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów SZ RP.
     Powołanym zespołem (9 osobowy skład) przewodniczy - płk Jan Szczęsny - obecny sekretarz generalny Federacji.
    W trakcie pierwszego posiedzenia zespołu ustalono jak ma być przygotowana dokumentacja na VI Kongres i poproszono wszystkich uczestników zespołu o zgłaszanie - w imieniu Stowarzyszeń należących do Federacji - o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji.
     Kolejne spotkanie zespołu wyznaczono na dzień 15 kwietnia 2019 r.

Czytaj więcej »

Posiedzenie Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP

     W dniu 28 marca 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP.
     Posiedzeniu przewodniczył prezes Federacji płk dypl. Zdzisław Przeszłowski.

Czytaj więcej »

Posiedzenie Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP

W Dniu Podchorążego - 29 listopada 2018 r. odbyło się planowe posiedzenie Rady Głównej Federacji Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP.

Czytaj więcej »

Komunikat Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP

     Federacja Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP zmuszona została do wycofania się z przejęcia Prezydencji Międzysojuszniczej Konfederacji Oficerów Rezerwy (CIOR) planowanej na  lata 2018÷2020 i odwołania organizacji w 2019 roku w Warszawie Kongresu Letniego CIOR, pomimo deklarowanej zgody resortu Obrony Narodowej RP na przejęcie tych przedsięwzięć przez Federację.
   Delegacja Federacji nie była w stanie uczestniczyć w Kongresie Letnim zorganizowanym przez rezerwistów kanadyjskich w sierpniu 2018 roku w Quebec City, podczas którego Polska miała przejąć Prezydencję Konfederacji. Powodem tego był brak wsparcia ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej RP oraz nieudzielenie żadnej  odpowiedzi na liczne wystąpienia Federacji do Ministra Obrony Narodowej RP.

Czytaj więcej »

Pismo Prezesa Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP do Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka

     6 sierpnia 2018 r. Prezes Federacji Stowarzyszeń Rezerwistow i Weteranów Sił Zbrojnych RP płk Zdzisław Przeszłowski wystosował pismo do Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka.

Czytaj więcej »

Posiedzenie Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP

     W dniu 13 czerwca 2018 roku 13 czerwca 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Głównej Federacji, której przewodniczył prezes Federacji - płk Zdzisław Przeszłowski.
     Obrady poświęcone były:
     - omówieniu aktualnej sytuacji Federacji, w aspekcie przejęcia przez polskich oficerów rezerwy prezydencji CIOR na Kongresie Letnim Konfederacji w Kanadzie (5 - 10 sierpnia  2018 r.);
     - sytuacji finansowej Federacji;
     - zapoznaniu uczestników Rady Głównej Federacji o obowiązującej od 22 maja 2018 r. Instrukcji RODO;
     - przyjęciu uchwał.

Czytaj więcej »

Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP

     W dniu 10 maja 2018 roku odbyło się w Warszawie nadzwyczajne posiedzenie Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, poświęcone bieżącej sytuacji Federacji w kraju oraz statutowej działalności zagranicznej.
     W trakcie obrad wytyczono dalsze kierunki prac Federacji w wymiarze krajowym i międzynarodowym.

Czytaj więcej »

Posiedzenie Prezydium Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP

     W dniu 23 kwietnia 2018 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP.
     Na posiedzeniu omówiono aktualną sytuację Federacji, w szczególności dotyczącą jej działalności na arenie międzynarodowej.

Czytaj więcej »