Aktualności

Posiedzenie Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP

     W dniu 28 marca 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP.
     Posiedzeniu przewodniczył prezes Federacji płk dypl. Zdzisław Przeszłowski.

     Porządek posiedzenia przewidywał:
     • Omówienie spraw bieżących Federacji;
    • Zapoznanie członków Federacji z  sytuacją finansową Federacji i przedstawienie sprawozdania finansowego za 2018 r.;
     • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2018 r.;
     • Przedstawienie propozycji planu przygotowań do VI Kongresu Federacji;
     • Przyjęcie uchwał;
     • Wolne wnioski.
   Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad i dyskusji, Rada Główna Federacji przyjęła następujące uchwały:
     1. W sprawie zwołania VI Kongresu Federacji - na dzień 27 czerwca 2019 r.;
     2. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r.;
     3. W sprawie powołania roboczego zespołu, celem przygotowania VI Kongresu Federacji.

 

« Powrót do listy