Komunikat 

Federacji Stowarzyszeń

Rezerwistów i Weteranów

Sił Zbrojnych RP

     Szanowni Państwo,

     Na posiedzeniu Rady Głównej Federacji, które odbyło się w Warszawie 17 lutego 2024 roku dokonano oceny aktualnej sytuacji Stowarzyszeń zrzeszonych w Federacji, ktore mogą obecnie liczyć na pełne poparcie ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej RP.

     Decyzją Rady Głównej do Federacji przyjęto Stowarzyszenie Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowska, a jego Prezes - gen. dyw. Piotr CZERWIŃSKI wszedł w skład Rady Głównej Federacji.

     W trakcie obrad przyjęto Uchwałę o zwołaniu na dzień 6 kwietnia 2024 r. Nadzwyczajnego Kongresu Federacji.

     W związku z tym zarówno Rada Główna Federacji, jak i organizacje członkowskie Federacji winny podjąć kroki zapewniające właściwe przygotowanie gwarantujące sprawny i demokratyczny przebieg obrad Nadzwyczajnego Kongresu oraz wybór osób funkcyjnych Federacji na kolejną kadencję.

      W czasie obrad Nadzwyczajnego Kongresu delegaci, zgodnie ze Statutem Federacji dokonują wyboru: Prezesa, Rady Głównej oraz Komisji Rewizyjnej Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP.

 

Prezes Federacji
płk dypl. Zdzisław PRZESZŁOWSKI