Kongres Nadzwyczajny 

Federacji Stowarzyszeń

Rezerwistów i Weteranów

Sił Zbrojnych RP

     Kongres Nadzwyczajny Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP obradował w dniu 6 kwietnia 2024 r. w Warszawie.
     Uczestniczyło w nim 40 delegatów reprezentujących większość organizacji członkowskich Federacji.

     Resort Obrony Narodowej reprezentowali:
     1. Ministerstwo Obrony Narodowej: gen. broni Edward Gruszka - Doradca Ministra ON oraz ppłk Jerzy Porajski - szef Sekretariatu Podsekretarza Stanu w MON Pana Stanisława Wziątka.
     2. Sztab Generalny WP: płk Bogdan Sowa - Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień - P1.
   3. Dowództwo Generalne RSZ: gen. bryg. Marek Wawrzyniak - Szef Zarządu Inżynierii Wojskowej.
     4. Dowództwo Operacyjne RSZ: ppłk Adam Poczek.

   Podczas Kongresu oceniono działalność Federacji w latach 2019-2024. Delegaci po wysłuchaniu referatu sprawozdawczego ustępującej Rady Głównej Federacji oraz Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Federacji i dyskusji udzielili ustępującym władzom absolutorium.

    W ramach dyskusji ppłk Jerzy Porajski odczytał list Podsekretarza Stanu w MON Pana Stanisława Wziątka skierowany do członków Federacji sygnalizujący zdecydowane poparcie naszego środowiska przez Kierownictwo Resortu Obrony Narodowej.
     Podobny charakter miało wystąpienie gen. broni Edwarda Gruszki - Doradcy Ministra ON.

   Zgodnie ze Statutem Federacji dokonano wyboru: Prezesa, Rady Głównej oraz Komisji Rewizyjnej Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP a także przyjęto Uchwałę programową na lata 2024 - 2028.

   Prezesem Federacji został gen. dyw. Piotr Czerwiński, który na pierwszym posiedzeniu Rady Głównej zaproponował członków nowego Prezydium RG.

         Przyjęto następujący skład Prezydium Rady Głównej Federacji:

         Prezes                                       gen. dyw. Piotr CZERWIŃSKI
         I-szy Wiceprezes                      płk Zdzisław PRZESZŁOWSKI
         Wiceprezes                               gen. dyw. Jerzy SŁOWIŃSKI
         Wiceprezes                               płk Marek BIELEC
         Wiceprezes ds. Weteranów     płk Jan SZCZĘSNY
         Wiceprezes ds. CIOMR            kmdr Andrzej GALUBIŃSKI
         Sekretarz Generalny                płk Krzysztof WOŁODKOWICZ
         Skarbnik                                    mjr Andrzej BOREK
         Pełnomocnik ds. CIOR            płk Wojciech WNUK
         Pełnomocnik ds. CISOR          sierż. Aleksander GREMBOWSKI
         Pełnomocnik ds. Sportów Obronnych MILCOMP  kmdr Marek KROTOWICZ
         Pełnomocnik ds. Akademii Językowej CLA  kmdr ppor. Krzysztof KOZŁOWSKI
         Pełnomocnik ds. CIMIC           płk Jerzy GÓRSKI
         Pełnomocnik                            gen. bryg. Zenon POZNAŃSKI
         Pełnomocnik                            gen. bryg. Władysław SACZONEK
         Pełnomocnik                            płk Henryk BUDZYŃSKI
         Pełnomocnik                            płk Stanisław KALSKI

         W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

         Przewodniczący                      płk Julian KRÓLIKOWSKI   
         Wiceprzewodniczący              płk Marek CHOROMAŃSKI
         Członek                                    gen. bryg. Leszek  ULANDOWSKI
       
     Na zakończenie obrad nowo wybrany Prezes Federacji gen. dyw. Piotr Czerwiński w swoim wystąpieniu dziękując za okazane mu zaufanie podkreślił, że Federacja skupiając się  w swojej działalności głównie na wymiarze krajowym powinna stać się rzeczywistym forum reprezentacji środowisk rezerwistów, weteranów i byłych żołnierzy Wojska Polskiego a jednocześnie reaktywować działalność międzynarodową w ramach organizacji skupiających żołnierzy rezerwy państw NATO (CIOR, CIOMR i CISOR).