Posiedzenie

Prezydium Rady Głównej

Federacji Stowarzyszeń

Rezerwistów i Weteranów

Sił Zbrojnych RP

    

    W dniu 16 maja 2024 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP. Udział wzięli: Prezes gen. dyw. Piotr Czerwiński oraz członkowie Prezydium Federacji (pełny skład w protokole z posiedzenia).

    Obrady przebiegały zgodnie z planem posiedzenia przedstawionym uczestnikom Prezydium. Na wstępie Prezes podkreślił potrzebę rozszerzenia Federacji o kolejne organizacje i stowarzyszenia. Przyjęto wstępny projekt Apelu do nowych członków, który będzie przedmiotem konsultacji Konwentu Prezesów w dniu 26 czerwca 2024 roku.

    Płk Zdzisław Przeszłowski przedstawił stan zgłoszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym wniosku o akceptację zmian personalnych we władzach Federacji, a także stopień zaawansowania złożonej przez nas oferty konkursowej na realizację zadania publicznego. Ogłoszenie wyników konkursu - 7 czerwca 2024 r.

    Gen. dyw. Piotr Czerwiński omówił wizytę delegacji Federacji w siedzibie Ligi Obrony Kraju, a także przygotowanie Konwentu Prezesów organizacji i stowarzyszeń należących do Federacji.

    Obrady Konwentu odbędą się  26 czerwca 2024 r.

    Część I:  dyskusja wewnętrzna dotycząca min.:
         - propozycji zmiany nazwy Federacji;
     - ewentualnych szerszych zmian w statucie Federacji, które zostałyby przyjęte w uzgodnieniach wewnętrznych, zaakceptowane przez radcę prawnego, a następnie uchwalone przez Kongres Federacji;
        - otwarcia Federacji na nowe organizacje i stowarzyszenia.

    Część II: spotkanie z Podsekretarzem Stanu w MON Stanisławem Wziątkiem i Doradcą Ministra ON gen. broni Edwardem Gruszką.

     Pełny tekst protokołu do wglądu w siedzibie Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP.