VI Kongres

Federacji Stowarzyszeń

Rezerwistów i Weteranów

Sił Zbrojnych RP

         

    VI Kongres Sprawozdawczo-Wyborczy Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP obradował w dniu 21 listopada 2019 r. w Warszawie.

        Prezesem Federacji został ponownie płk Zdzisław Przeszłowski.