Aktualności

Posiedzenie roboczego zespołu ds. przeprowadzenia VI Kongresu Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP

     Zgodnie z uchwałą Rady Głównej Federacji z dnia 28 marca 2019 r., w dniu 11 kwietnia 2019 r. odbyło się pierwsze posiedzenie roboczego zespołu ds. przeprowadzenia VI Kongresu Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów SZ RP.
     Powołanym zespołem (9 osobowy skład) przewodniczy - płk Jan Szczęsny - obecny sekretarz generalny Federacji.
    W trakcie pierwszego posiedzenia zespołu ustalono jak ma być przygotowana dokumentacja na VI Kongres i poproszono wszystkich uczestników zespołu o zgłaszanie - w imieniu Stowarzyszeń należących do Federacji - o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji.
     Kolejne spotkanie zespołu wyznaczono na dzień 15 kwietnia 2019 r.

« Powrót do listy