Aktualności

WZRUSZAJĄCA UROCZYSTOŚĆ

 W sobotę 5 kwietnia odbyła się wzruszająca uroczystość w Domu Opieki Społecznej „Jasna Góra” w Huddersfield (Wielka Brytania). Rezydentami tego domu są weterani II Wojny Światowej. Uroczystość została zorganizowana dzięki kierownictwu Ośrodka i pełniącego w nim posługę kapelana polskiej parafii. 

Czytaj więcej »

NADZWYCZAJNY KONGRES FEDERACJI STOWARZYSZEŃ REZERWISTÓW I WETERANÓW SIŁ ZBROJNYCH RP

     Zgodnie z Uchwałą IV Kongresu Federacji z 2011 roku, po zakończeniu prac Komisji Statutowej pod przewodnictwem I Wiceprezesa Prezesa kolegi płk. Stanisława Kalskiego, w dniu 26 listopada 2013 r. w Warszawie w Sali Konferencyjnej przy ul. 11 Listopada 17/19, odbył się Nadzwyczajny Kongres Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP.

Czytaj więcej »

POSIEDZENIE RADY GŁÓWNEJ FEDERACJI STOWARZYSZEŃ REZERWISTÓW I WETERANÓW SIŁ ZBROJNYCH RP

   Posiedzenie Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Weteranów i Rezerwistów Sił Zbrojnych RP w dniu 26 listopada br. poprzedziło obrady Kongresu Nadzwyczajnego Federacji. Posiedzeniu tym razem przewodniczył Prezes Federacji gen. bryg. Ryszard Żuchowski.
 

Czytaj więcej »

Posiedzenie Prezydium Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów SZ RP

   22 października 2013 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów  SZ RP.
 

Czytaj więcej »

Umowa z Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia (UNUCI)

     17 maja 2013 r. w Gdańsku została podpisana umowa bilateralna Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów SZ RP (FSRiWSZRP) z Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia (UNUCI).

Czytaj więcej »

BREDA ‘69

    27 października 2013 r. z okazji 69. rocznicy wyzwolenia Bredy (Holandia) przez 1 Dywizję Pancerną Wojska Polskiego (dowódca gen. dyw. Stanisław Maczek) odbyły się główne uroczystości na cmentarzu Chwały Żołnierzy Polskich.
 

Czytaj więcej »

POSIEDZENIE KC CISOR

     W dniach 17 – 20 października 2013 r. w Tuluzie (Francja) odbyło się kolejne posiedzenie KC CISOR.
    W posiedzeniu KC CISOR wzięły udział delegacje: Francji, Belgii, Słowenii, Hiszpanii, Szwajcarii, Finlandii, Danii, Niemiec i Polski oraz delegacja Holandii, jako obserwator. Federację reprezentował st. bosman pchor. Michał Bardasz.
 

Czytaj więcej »

Na Białorusi uczczono 70. rocznicę bitwy pod Lenino

   Msza święta i uroczystość złożenia wieńców na polskim cmentarzu wojskowym w Lenino na Białorusi była 12 października 2013 r. centralnym punktem obchodów 70. rocznicy bitwy, która stanowiła chrzest bojowy 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki.
 

Czytaj więcej »

IV Forum Organizacji Pozarządowych w Krakowie

     Departament Wychowania i Promocji Obronności MON zorganizował w dniach 11-13 października 2013 r. w Krakowie IV Forum organizacji pozarządowych działających na rzecz obronności. Na Forum spotkali się przedstawiciele organizacji pozarządowych (NGO) oraz podmioty współpracujących z resortem Obrony Narodowej.
     Federację Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów SZ RP reprezentowali: płk (r) Antoni Borowski i ppłk (r) Andrzej Kreczman.
 

Czytaj więcej »

Dzień Spadochroniarza

    Z okazji Święta Związku Polskich Spadochroniarzy – Dnia Spadochroniarza oraz 85. rocznicy utworzenia Zakładów Produkcji Spadochronów w Legionowie odbyły się główne uroczystości przed Pałacem Polskiej Akademii Naukowej w Jabłonnie.
   
 

Czytaj więcej »