Aktualności

Zajęcia Akademii Językowej CIOR w AMW w Gdyni

     W dniach 13 – 27 lipca 2013 r. na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni odbędą się zajęcia Akademii Językowej CIOR.
     Główną misją Akademii Językowej CIOR jest nauka języka, jako dwóch języków obowiązujących w NATO, poprzez wykorzystanie zasady: rezerwiści uczą rezerwistów z krajów PdP, neutralnych krajów europejskich i państw – członków NATO. W ramach Akademii, organizowane są intensywne kursy języka angielskiego i francuskiego na różnych poziomach zaawansowania.

Czytaj więcej »

Wizyta w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego

     17 stycznia 2013 r. delegacja Federacji w składzie gen. bryg. Ryszard Żuchowski – prezes Federacji oraz jego zastępcy: płk Stanisław Kalski – I wiceprezes ds. oficerów rezerwy i płk Janusz Gazarkiewicz – wiceprezes ds. weteranów została przyjęta przez szef BBN ministra Stanisława Kozieja. Ze strony BBN w spotkaniu uczestniczył także dr Lech Konopka dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi.
 

Czytaj więcej »

Mid-Winter Meeting CIOR w Kwaterze Głównej NATO

     W dniach 31 stycznia do 2 lutego 2013 r. w Kwaterze Głównej NATO odbył się Mid-Winter Meeting CIOR (MWM- spotkanie w środku zimy).
     W obradach wzięła udział delegacja Federacji w składzie:
   - gen. bryg. Ryszard Żuchowski - Prezes Federacji (Wiceprezydent CIOR);
   - płk Wojciech Wnuk - członek PRG (członek Strategic Committee);
   - płk Jerzy  Górski - członek Civil/Military Cooperation Committee CIOR - CIMIC
  - kmdr Marek Krotowicz - pełnomocnik ds. sportów obronnych (członek Military Competitions Kommittee - MILCOMP CIOR);
  - kmdr Zygfryd Naczk - pełnomocnik ds. Akademii Językowej (członek Languag Academy Committee CIOR);
  - kmdr Andrzej Galubiński - Wiceprezes PRG ds. CIOMR (Wiceprezydent CIOMR).
 

Czytaj więcej »

Seminarium „Wyzwania dla NATO po szczycie w Chicago”

      W dniach 27 – 30 stycznia 2013 r. odbyło się 24 seminarium w  centrum  konferencyjnym  Fundacji  Konrada  Adenauera  (KAS),  Schloss  Eichholz, Wesseling, między Kolonią a Bonn, w Niemczech. Główny temat seminarium brzmiał: „Wyzwania dla NATO po szczycie w Chicago”. Organizatorem byla Prezydencja Francuska CIOR i płk (r) Stephen Cochran przy wsparciu Fundacji Konrada Adenauera.  
     W seminarium brało udział ponad 60 oficerów rezerwy z 20 krajów, naszych rezerwistów reprezentowali: gen. bryg. Ryszard Żuchowski - Prezes Federacji - Wiceprezydent CIOR oraz kmdr Zygfryd Naczk.   
 

Czytaj więcej »

Uroczyste pożegnanie płk. Jarosława Dębskiego - szefa Oddziału Komunikacji Społecznej Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON

     31 stycznia 2013 r. w Muzeum Wojska Polskiego odbyło się uroczyste pożegnanie ze służbą wojskową płk. Jarosława Dębskiego - szefa Oddziału Komunikacji Społecznej Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON, po 34 latach służby wojskowej.    
     W imieniu Ministra Obrony Narodowej płk. Jarosława Dębskiego pożegnał Radca Generalny - Koordynator w pionie Sekretarza Stanu MON Pan Krzysztof Sikora oraz wręczył mu honorową broń białą - Szablę Honorową Wojska Polskiego.                      
 

Czytaj więcej »

Wręczenie Honorowych Odznak Organizacyjnych Federacji w Dowództwie Garnizonu Warszawa

     23 stycznia 2013 r. w Sali Tradycji Dowództwa Garnizonu Warszawa delegacja Federacji w składzie: Prezes Federacji gen. bryg. Ryszard Żuchowski, I Wiceprezes Federacji płk Stanisław Kalski i Wiceprezes Federacji ds. Weteranów płk Jan Gazarkiewicz wręczyła, w imieniu Rady Głównej Federacji - Dowódcy Garnizonu Warszawa gen. bryg. Wiesławowi Grudzińskiemu i Szefowi Sztabu DGW płk. Wiesławowi Mrukowi, Honorową Odznaką Organizacyjną „Za Zasługi dla Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP”.                         
 

Czytaj więcej »

Spotkanie w Wojskowej Akademii Technicznej

     18 stycznia 2013 r. delegacja Federacji w składzie gen. bryg. Ryszard Żuchowski - prezes Federacji oraz jego zastępcy: płk Stanisław Kalski - I wiceprezes ds. oficerów rezerwy i płk Janusz Gazarkiewicz - wiceprezes ds. weteranów, została przyjęta przez Rektora - Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej gen. bryg. prof. dr. hab. inż. Zygmunta Mierczyka.     
 

Czytaj więcej »

Uroczystości z okazji 68. rocznicy wyzwolenia Warszawy

     17 stycznia 2013 r. w 68. rocznicę wyzwolenia Warszawy na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbyły się uroczystości złożenia wieńców.   
     Wieniec na Grobie Nieznanego Żołnierza złożyła delegacja Federacji w składzie:
     - gen. bryg. Ryszard Żuchowski – Prezes Federacji;
     - płk Stanisław Kalski – I Wiceprezes Federacji;
     - płk Jan Gazarkiewicz – Wiceprezes Federacji ds. Kombatantów.

Czytaj więcej »

Posiedzenie Prezydium Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Weteranów i Rezerwistów Sił Zbrojnych RP

     15 stycznia 2013 r. w siedzibie Federacji odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Weteranów i Rezerwistów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Obradom przewodniczył Prezes Federacji gen. bryg. Ryszard Żuchowski.

Czytaj więcej »

Uroczystości jubileuszowe związane z 85 - leciem Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej

     W dniu 7 stycznia 2013 r. w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej odbyły się uroczystości jubileuszowe związane z 85 - leciem Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej.
   W uroczystościach uczestniczyła delegacja Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów SZ RP w składzie:
     - Prezes Federacji – gen. bryg. Ryszard Żuchowski;
     - I Wiceprezes Federacji – płk Stanisław Kalski;
     - Wiceprezes Federacji ds. CIOMR – kmdr por. Andrzej Galubiński.

Czytaj więcej »