Aktualności

Kongres Letni Międzysojuszniczej Konfederacji Oficerów Rezerwy (CIOR)

    W dniach 30 lipca - 2 sierpnia 2013 r. w Brnie odbył się Kongres Letni Międzysojuszniczej Konfederacji Oficerów Rezerwy (CIOR).
     W obradach z Ramienia Federacji udział wzięli:
    - płk rez. Stanisław KALSKI – szef delegacji, wiceprezes Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów SZ RP (FSRiWSZRP);
    - płk rez. Wojciech WNUK – członek Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów SZ RP;
   - płk rez. Jerzy GÓRSKI – członek Komitetu Współpracy Cywilno-Wojskowej (CIMIC) CIOR;
   - kmdr w st. spocz. Zygfryd NACZK – członek Komitetu Akademii Językowej (CLA) CIOR;
  - kmdr por. rez. lek. med. Andrzej GALUBIŃSKI – wiceprzewodniczący Międzysojuszniczej Konfederacji Oficerów Rezerwy Służb Medycznych (CIOMR) i jednocześnie szef delegacji polskiej CIOMR.

 

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie z Kongresu jako plik .pdf

 

 « Powrót do listy