Aktualności

WIZYTA W BIURZE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

     W dniu 14 października 2015 roku delegacja Federacji na czele ze płk. Zdzisławem Przeszłowskim - prezesem Federacji, płk. Stanisławem Kalskim - I wiceprezesem Federacji oraz płk. Janem Gazarkiewiczem - wiceprezesem Federacji ds. Weteranów, została przyjęta przez zastępcę Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jarosława Brysiewicza.

Czytaj więcej »

68. KONGRES LETNI CIOR - 69. KONGRES LETNI CIOMR

     W dniach 01-09 sierpnia 2015 roku w Sofii (Bułgaria) odbyły się obrady 68. Kongresu Letniego CIOR oraz 69. Kongresu Letniego CIOMR.
 

Czytaj więcej »

V KONGRES FEDERACJI STOWARZYSZEŃ REZERWISTÓW I WETERANÓW SIŁ ZBROJNYCH RP

     W dniu 24 czerwca 2015 r. w Warszawie odbył się  V Kongres Sprawozdawczo-Wyborczy Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP.
     Kongres zwołany został w związku z upływem 4-letniej kadencji Rady Głównej Federacji i miał charakter Kongresu sprawozdawczo-wyborczego. Uczestniczyli w nim delegaci wybrani przez Stowarzyszenia, które są członkami Federacji.
   Delegaci przyjęli sprawozdanie Rady Głównej i Komisji Rewizyjnej, udzielili ustępującej Radzie absolutorium i wybrali nowe władze: Prezesa Federacji, 11-osobowe Prezydium Rady Głównej i 4-osobową Komisję Rewizyjną. Ponadto przyjęli uchwałę programową oraz zmiany w Statucie Federacji.
 

Czytaj więcej »

Posiedzenie Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP

     15 kwietnia 2015 r. w Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa odbyło się ostatnie Posiedzenie Rady Głównej Federacji IV kadencji.
 

Czytaj więcej »

Przedstawiciele Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa

    W dniu 13 lutego 2015 r. przedstawiciele Prezydium Rady Głównej Federacji z prezesem gen. bryg. Ryszardem Żuchowskim, członkiem Klubu Generałów WP gen. broni Zbigniewem Zalewskim oraz delegacją Stowarzyszenia Saperów Polskich z prezesem płk. Tadeuszem Dzikowskim oraz gen. bryg. Bogusławem Bębenkiem odwiedzili nowo otwarte Centrum Weterana.

Czytaj więcej »

Spotkanie opłatkowe w Federacji

   17 grudnia 2014 roku w siedzibie Federacji odbyło się spotkanie opłatkowe Prezydium Federacji.

Czytaj więcej »

Posiedzenie Prezydium Rady Głównej

 17 grudnia 2014 r. w Warszawie przy ul. 11-Listopada 17/19 odbyło się ostatnie w bieżącym roku posiedzenie Prezydium Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP. 

Czytaj więcej »

Dzień Podchorążego w Wojskowej Akademii Technicznej 29.11.2014 r. w Warszawie

 29 listopada, zgodnie z doroczną tradycją Wojskowej Akademii Technicznej, jest obchodzone jako Święto Akademii i Dzień Podchorążego.

Z tej okazji do sali widowiskowej Klubu WAT przybyło wielu znakomitych gości. 

Czytaj więcej »

Posiedzenie Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP

 29 kwietnia 2014 r. w Warszawie przy ul. 11-Listopada 17/19 odbyło się kolejne posiedzenie Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP. Obrady otworzył i posiedzeniu przewodniczył Prezes Federacji gen. bryg. Ryszard Żuchowski. 

Czytaj więcej »