Aktualności

Posiedzenie Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP

     W dniu 13 czerwca 2018 roku 13 czerwca 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Głównej Federacji, której przewodniczył prezes Federacji - płk Zdzisław Przeszłowski.
     Obrady poświęcone były:
     - omówieniu aktualnej sytuacji Federacji, w aspekcie przejęcia przez polskich oficerów rezerwy prezydencji CIOR na Kongresie Letnim Konfederacji w Kanadzie (5 - 10 sierpnia  2018 r.);
     - sytuacji finansowej Federacji;
     - zapoznaniu uczestników Rady Głównej Federacji o obowiązującej od 22 maja 2018 r. Instrukcji RODO;
     - przyjęciu uchwał.

 
« Powrót do listy