Aktualności

Posiedzenie Prezydium Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Weteranów i Rezerwistów Sił Zbrojnych RP

     13 listopada 2012 r. w siedzibie Federacji odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Weteranów i Rezerwistów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Obradom przewodniczył Prezes Federacji gen. bryg. Ryszard Żuchowski.
 

Czytaj więcej »

JESIENNA SESJA PLENARNA INICJATYWY GAMING

     W dniach 27-30 września 2012 r., odbyła się Jesienna Sesja Plenarna INICJATYWY GAMING. Spotkanie odbyło się w Splicie (Chorwacja). W obradach sesji wzięli udział: kmdr (r) Zygfryd Naczk oraz ppor (r) Maria Hołdrowicz.

Czytaj więcej »

XV MIĘDZYNARODOWE ZAWODY ŻOŁNIERZY ARMII PANSTW NATO XX-lecie KLUBU ŻOŁNIERZY REZERWY LOK SNAJPER

    W dniach 14-16.09.2012 roku w Garnizonie Poznań oraz na poligonie BIEDRUSKO zostały przeprowadzone przez KŻR LOK SNAJPER, „XV Międzynarodowe Zawody Żołnierzy Rezerwy Państw Armii NATO” pod honorowym patronatem Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. bryg. prof. dr. hab. Stanisława KOZIEJA.
 

Czytaj więcej »

SEMINARIUM BALTIC SEA COOPERATION

    W dniach 6-9.09.2012 roku, odbyło się Seminarium współpracy państw basenu Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Cooperation /BSC/). Konferencję przeprowadzono w Dowództwie Bazy Niemieckiej Marynarki Wojennej w Kilonii.
 

Czytaj więcej »

Udział Federacji w inauguracji Miesiąca Pamięci gen. bryg. Stanisława F. SOSABOWSKIEGO

     1 września 2012 r. na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie odbyła się uroczystość patriotyczna ku czci gen. bryg. Stanisława Franciszka Sosabowskiego, której głównym organizatorem był Zarząd I-go Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy z płk. Janem Gazarkiewiczem na czele. Uroczystością zainaugurowano obchody miesiąca pamięci poświęconego Generałowi.
     W uroczystości brały udział władze Związku Polskich Spadochroniarzy z Prezesem gen. dyw. Janem Kemparą, Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów SZ RP z płk. Stanisławem Kalskim, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z płk. Kazimierzem Kolasą, Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z płk. Bogdanem Millerem oraz Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej z Prezesem Panią mgr Małgorzatą Kowalczyk. Ministerstwo Obrony Narodowej reprezentował mjr Artur Frączek.
 

Czytaj więcej »

XI Centralne Zawody Sportowo-Obronne Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

     23 sierpnia 2012 r. przeprowadzono XI Centralne Zawody Sportowo-Obronne Związku Żołnierzy Wojska Polskiego na obiektach szkoleniowych 1 Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki w Wesołej.
     W zawodach uczestniczyło 21 zespołów reprezentujących 10 Zarządów Wojewódzkich i 11 Zarządów Rejonowych Związku.

Czytaj więcej »

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO W FEDERACJI

    W ramach obchodów Święta Wojska Polskiego w dniu 16 sierpnia w siedzibie Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów SZ RP odbyła się miła uroczystość wręczenia nominacji na kolejne stopnie oficerskie zasłużonym w społecznej działalności na rzecz umacniania obronności naszej Ojczyzny.                                                 
 

Czytaj więcej »

LETNI KONGRES CIOR/CIOMR

   W dniach 30.07-03.08.2012 roku delegacja Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów SZ RP wzięła udział w obradach:
   - 65 Letniego Kongresu Międzysojuszniczej Konfederacji Oficerów Rezerwy (65 LK CIOR);
  - 66 Letniego Kongresu Międzysojuszniczej Konfederacji Oficerów Rezerwy Służb Medycznych (66 LK CIOMR).
   Równolegle z obradami kongresu w dniach 26.07 – 04.08.2012 r. odbywały się zawody żołnierzy rezerwy MILCOMP.

Czytaj więcej »

Spotkanie z Attache Wojskowym w Kopenhadze

   Podczas pobytu naszej delegacji na 65 Letnim Kongresie CIOR/CIOMR/NRFC w dniu 2 sierpnia 2012 r. Prezes Federacji gen. bryg. (r) Ryszard ŻUCHOWSKI i I Wiceprezes Federacji płk (r) Stanisław KALSKI zostali przyjęci przez Polskiego Attache w Kopenhadze, płk. Dariusza SIEKIERĘ.
    

Czytaj więcej »

Spotkanie z Sekretarzem Stanu w MON

     3 lipca 2012 r. odbyło się spotkanie Sekretarza Stanu w MON Czesława Mroczka z  Prezesem Federacji panem gen. bryg. (r) Ryszardem Żuchowskim w związku ze zbliżającym się wyjazdem delegacji Federacji na obrady 65 Letniego Kongresu CIOR/CIOMR/NRFC w Kopenhadze oraz kwestią przejęcia przez Federację Prezydencji CIOR w latach 2018-2020.
  

Czytaj więcej »