Aktualności

Mid-Winter Meeting CIOR w Kwaterze Głównej NATO

     W dniach 31 stycznia do 2 lutego 2013 r. w Kwaterze Głównej NATO odbył się Mid-Winter Meeting CIOR (MWM- spotkanie w środku zimy).
     W obradach wzięła udział delegacja Federacji w składzie:
   - gen. bryg. Ryszard Żuchowski - Prezes Federacji (Wiceprezydent CIOR);
   - płk Wojciech Wnuk - członek PRG (członek Strategic Committee);
   - płk Jerzy  Górski - członek Civil/Military Cooperation Committee CIOR - CIMIC
  - kmdr Marek Krotowicz - pełnomocnik ds. sportów obronnych (członek Military Competitions Kommittee - MILCOMP CIOR);
   - kmdr Zygfryd Naczk - pełnomocnik ds. Akademii Językowej (członek Languag Academy Committee CIOR);
   - kmdr Andrzej Galubiński – Wiceprezes PRG ds. CIOMR (Wiceprezydent CIOMR).
   W trakcie spotkania wystąpili zaproszeni goście:
   - Alexander Russell „Sandy” – Vershbow – amerykański ambasador i Zastępca Sekretarza Generalnego NATO;
   - Pieter Frans Norbert Jozef Raymond De Crem – Minister Obrony  Belgii;
   - gen. Georges Lebel - Przewodniczący NRFC.  
 
   Plan sesji obejmował:
 
   31 styczeń 2013 r. (09.30 – 12.45)  
   - otwarcie sesji przez komandora (R) Richarda Rolla - Prezydenta CIOR;  
   - wystąpienie płk. (R) dr. med. Guntera H.  Ruettera - Prezydenta CIOMR;  
   - wystąpienie ppłk. (R) Frederica Jouhauda - Sekretarza Generalnego CIOR;   
   - prezentacja (CFI) Prezydenta CIOR.              
   Sesja ogólna (09.30 – 12.45)   
   - wystąpienie Przewodniczącego NRFC;
   - wystąpienie Zastępcy Sekretarza Generalnego NATO;
   - wystąpienia komandora (R) Richarda Rolla - Prezydenta CIOR;
   Obrady Rady Wykonawczej i komitetów CIOR, CIOMR (14.30 –   17.00)
   - zatwierdzenie Protokółu CPH przez Radę CIOR;  
   - prezentacja VPS stowarzyszeń Niemiec i Finlandii;         
   - zarządzanie operacjami kryzysowymi Centrum Informacji SHAPE Kwatery Głównej NATO;
   - Akademia Językowa wybory i seminarium 2014.
 
   1 luty 2013 r. (9.00-12.00 i 14.00-17.00)
   - Raport z IBM 2012/2 i program IBM 2013/1;  
   - Letni Kongres CIOR/CIOMR w Brnie;  
   - Sprawa Letniego Kongres CIOR/CIOMR w RPA,  
   - Komitet Prawny przedstawi najnowszą wersję Konstytucji CIOR;  
   - Sympozjum „Wsparcie pracodawcy przez SWG”.
 
   2 luty 2013 r. (9.00 – 10.45)   
   - sprawozdanie finansowe (rachunki stanu, składki);   
   - kalendarz zamierzeń na 2013 r.;  
   - sprawy różne.
 
   2 luty 2013 r. (11.00 – 12.00)
   - podsumowanie dokonań SG-CIOR;  
   - podsumowanie dokonań SG-CIOMR;  
   - uwagi końcowe Prezydenta CIOMR;  
   - uwagi końcowe Prezydenta CIOR.   

 

Szczególowe sprawozdanie przedstawione jest jako plik .pdf

 


 

« Powrót do listy