Aktualności

Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP

     W dniu 10 maja 2018 roku odbyło się w Warszawie nadzwyczajne posiedzenie Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, poświęcone bieżącej sytuacji Federacji w kraju oraz statutowej działalności zagranicznej.
     W trakcie obrad wytyczono dalsze kierunki prac Federacji w wymiarze krajowym i międzynarodowym.

« Powrót do listy