Aktualności

Posiedzenie Prezydium Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP

     W dniu 23 kwietnia 2018 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP.
     Na posiedzeniu omówiono aktualną sytuację Federacji, w szczególności dotyczącą jej działalności na arenie międzynarodowej.

« Powrót do listy