Aktualności

SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI WŁADZ FEDERACJI Z DOWÓDCĄ MARYNARKI WOJENNEJ RP

    9 lipca 2013 r. odbyło się spotkanie Prezesa Federacji gen. bryg. (r) Ryszarda Żuchowskiego z Dowódcą Marynarki Wojennej RP admirałem floty Tomaszem Matheą. Prezesowi towarzyszyli członkowie Prezydium Rady Głównej: kmdr (r) Zygfryd Naczk i kmdr por. (r) lek. Andrzej Galubiński.
    Tematem rozmów było zacieśnienie współpracy Federacji z jednostkami Marynarki Wojennej, w tym organizowanych w roku bieżącym spotkania „Inicjatywy Gaming” oraz kursu języków obcych podczas tzw. „Akademii Językowej” (CLA CIOR). Admirał T. Mathea z dużą atencją wysłuchał informacji o celach i zadaniach Federacji oraz aktualnych problemach w realizowaniu bieżących zadań. Uzgodniono wzajemne plany spotkań i najbliższych przedsięwzięć.
     W uznaniu zasług Dowódcy MW RP, gen. bryg. (r) Ryszard Żuchowski wyróżnił admirała floty Tomasza Mathea Honorową Odznaką Organizacji „Za Zasługi dla Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”.

« Powrót do listy