Aktualności

Komunikat Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP

Szanowni Państwo,

     mając na uwadze zmiany, jakie nastąpiły w Resorcie Obrony Narodowej RP po wyborach 15 października 2023 r. Prezydium Rady Głównej Federacji podjęło proces reaktywacji naszej działalności zarówno w wymiarze krajowym jak i na arenie międzynarodowej.

    Aktualne Kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej w pełni popiera działalność społeczną organizacji skupionych w Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

    W liście skierowanym 30 listopada 2023 r. do członków Rady Głównej zasygnalizowaliśmy tę zasadniczą zmianę klimatu towarzyszącą naszym organizacjom.

     Pismem z 30 stycznia 2024 r. poinformowaliśmy o naszej aktualnej sytuacji Prezydencję Międzysojuszniczej Konfederacji Oficerów Rezerwy (CIOR).

     W tej sytuacji Prezydium Rady Głównej zwołuje w dniu 17 lutego 2024 r. Posiedzenie Rady Głównej na którym przedmiotem dyskusji będzie min. przeprowadzenie w dniu 6 kwietnia 2024 r. Kongresu Federacji.

     Łączę wyrazy szacunku i serdeczne pozdrowienia dla Wszystkich, którym bliskie jest dobro naszych organizacji.

 

Prezes Federacji
płk dypl. Zdzisław PRZESZŁOWSKI

 

« Powrót do listy