Aktualności

Posiedzenie Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP

     W Dniu Podchorążego - 29 listopada 2018 r. odbyło się planowe posiedzenie Rady Głównej Federacji Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP.
     Głównym  tematem posiedzenia  Rady było:
     1. Omówienie problematyki związanej  z aktualną sytuacją Federacji.
     Członkowie Rady Głównej wyrazili swoją głęboką dezaprobatę w związku z utrzymującym się nadal brakiem zainteresowania rezerwistami Sił Zbrojnych RP ze strony ministerstwa Obrony Narodowej.
     2. Przyjęcie planu zamierzeń na 2019 r.

 

« Powrót do listy