2012

 


     Pełny tekst planu przedsięwzięć w 2012 r. do wglądu w siedzibie Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbojnych RP.