Odznaka honorowa

     Przywilej nadawania Honorowej Odznaki Organizacyjnej "Za Zasługi dla Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej" został ustanowiony Uchwałą Nr 01/2006 z dnia 20 czerwca 2006 roku. Odznaka Honorowa jest wyróżnieniem nadawanym przez Federację osobom i instytucjom zasłużonym dla obronności Kraju, oraz tym, których Federacja chciałaby uhonorować za inne zasługi, m.in. na arenie międzynarodowej.

     Zgodnie z Regulaminem, Odznaka Honorowa może być nadawana:
          1. zasłużonym osobom fizycznym tj.:
              - członkom Stowarzyszeń wchodzących w skład Federacji;
         - osobom spoza Federacji współpracującym z Federacją w realizacji jej przedsięwzięć statutowych;
         2. osobom prawnym lub instytucjom tj.:
         - członkom zwyczajnym, wspierającym lub honorowym wchodzącym w skład Federacji;
          - niewchodzącym w skład Federacji, ale współpracującym z Federacją w jej działalności statutowej;
        3. cudzoziemcom - działaczom CIOR, CIOMR i CISOR współpracującym z Federacją na arenie międzynarodowej.