Aktualności

Zimowe spotkanie CIOR i CIOMR w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli

     W dniach 9-11 lutego 2012 r. odbyło się Zimowe Spotkanie (MWM) CIOR i CIOMR w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli.
    W skład delegacji FSRiWSZRP wchodzili: gen. bryg. Ryszard Żuchowski, płk Stanisław Kalski, płk Wojciech Wnuk, kmdr Marek Krotowicz, kmdr por. lek. med. Andrzej Galubiński oraz kmdr Zygfryd Naczk.
    Zgodnie z planem, Zimowe Spotkanie CIOR i CIOMR koncentrowało się wokół poniższych zagadnień:
    1) dyskusja i zaakceptowanie przez V/P CIOR (szefów narodowych delegacji):
        a) protokołu z Kongresu Letniego CIOR 2011 (CIOR Summer Congress) w Warszawie oraz raportu ze Spotkania Rady Głównej CIOR (IBM3) w Bodo (Norwegia);
         b) raportu z gospodarki finansami CIOR za ubiegły rok fiskalny CIOR;
    2) wysłuchanie raportu stałego przedstawiciela CIOR przy Komitecie Wojskowym (MC) NATO, Capt. (N) Jacques de Decker (Belgia);
     3) wysłuchanie raportu oficera łącznikowego (LO) CIOR przy IMS KG NATO, Col Josef Otta (Republika Czeska);
     4) wysłuchanie raportu oficera łącznikowego (LO) CIOR przy ACT Norfolk (USA), LtCol Roy Thorvaldsen (Norwegia);
     5) wysłuchanie informacji Przewodniczącego Komitetu NRFC NATO, MajGen Kjell-Ove Skare (Norwegia);
    6) podjęcie decyzji w sprawie przyznania statusu obserwatora CIOR Federacji Rezerwistów i Weteranów Gruzji.
     7) informacja szefa Grupy Roboczej ds. Sympozjum (SWG) 2012;
     8) dokonanie wyboru audytora CIOR;
    9) zapoznanie z problematyką przyszłych prezydencji CIOR i miejscem kongresów letnich;
     10) wysłuchanie raportów poszczególnych Komitetów CIOR;
     11) prezentacja duńska nt. przygotowań organizacyjnych do Kongresu Letniego CIOR, CIOMR i NRFC w dniach 30.07-4.08. 2012 r. w Kopenhadze.

 

« Powrót do listy