Aktualności

Posiedzenie Prezydium Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Weteranów i Rezerwistów Sił Zbrojnych RP

     15 stycznia 2013 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Weteranów i Rezerwistów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Obradom przewodniczył Prezes Federacji gen. bryg. Ryszard Żuchowski.
     Porządek dzienny przewidywał:
     1. Informacje bieżące – Prezes Federacji gen. bryg. Ryszard Żuchowski.
     2. Informacje (wnioski) z/o:
         a) zespołów ds. planowania na 2013 r. i przygotowania ofert na zadania zlecone MON - gen. bryg. Ryszard Żuchowski;
         b) informacja z prac nad nowelizacją ustawy dot. weterana misji pokojowych - ppłk Julian Królikowski;
         c) stan przygotowań delegacji Federacji do udziału w obradach PfP, MWM, KC AESOR - płk Stanisław Kalski;
         d) o sytuacji finansowej Federacji - ppłk Andrzej Kreczman;
     3. Problematyka wyróżnień członków Federacji - płk Stanisław Kalski;
     4. Powołanie zespołu ds. Konferencji - gen. bryg. Ryszard Żuchowski;
     5. Podjęcie dezyderatów - ppłk Julian Królikowski.
     6. Wnioski
 

« Powrót do listy