Aktualności

Uroczystości jubileuszowe związane z 85 - leciem Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej

     W dniu 7 stycznia 2013 r. w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej odbyły się uroczystości jubileuszowe związane z 85 - leciem Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej.
   W uroczystościach uczestniczyła delegacja Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów SZ RP w składzie:
     - Prezes Federacji – gen. bryg. Ryszard Żuchowski;
     - I Wiceprezes Federacji – płk Stanisław Kalski;
     - Wiceprezes Federacji ds. CIOMR – kmdr por. Andrzej Galubiński.
   Podczas uroczystości Prezes Federacji udekorował Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej płk. dr. Olafa Truszczyńskiego Honorową Odznaką Organizacyjną przyznaną przez Radę Główną Federacji za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu części medycznej 64. Letniego Kongresu CIOR/CIOMR/NRFC, który odbył się w Warszawie na przełomie lipca i sierpnia 2011 r.

 

Prezes Federacji w trakcie składania życzeń z okazji 85-lecia WIML
Wiceprezes Federacji ds.CIOMR
I Wiceprezes płk Stanisław Kalski odczytuje wyciąg z Uchwały Rady Głównej Federacji o nadaniu Honorowej Odznaki Organizacyjnej dla Dyrektora WIML płk dr. Olafa Truszczyńskiego
Prezes Federacji dekoruje Dyrektora WIML Honorową Odznaką Organizacyjną

« Powrót do listy