Aktualności

WIOSENNA SESJA PLENARNA INICJATYWY GAMING

   W dniach 10-13 maja 2012 r., odbyła się Wiosenna Sesja Plenarna INICJATYWY GAMING. Obrady przeprowadzono w miejscowości Gaming (Austria), od której nazwę wzięła nazwę inicjatywa.
        W obradach uczestniczyła delegacja Federacji w składzie:
     - kmdr (r) Zygfryd NACZK - przewodniczący;
     - ppor. (r) lek. Maria HOŁDROWICZ – członek.

 

Poniżej przedstawiamy szczegółowe sprawozdanie jako plik .pdf

 « Powrót do listy