Aktualności

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO W FEDERACJI

    W ramach obchodów Święta Wojska Polskiego w dniu 16 sierpnia w siedzibie Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów SZ RP odbyła się miła uroczystość wręczenia nominacji na kolejne stopnie oficerskie zasłużonym w społecznej działalności na rzecz umacniania obronności naszej Ojczyzny n/w oficerom na stopień:
     pułkownika: ppłk Borowski Antoni oraz ppłk Kamiński Jurgen.
     podpułkownika: mjr Prystasz Ryszard.     
  Wyróżnionym oficerom wręczono także okolicznościowe listy gratulacyjne od Dyrektora Departamentu Kadr MON oraz Prezydium Federacji.                                                                      

 

« Powrót do listy