Aktualności

Rutynowe spotkanie w Sztabie Generalnym WP

   25 lipca 2012 r. w siedzibie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego odbyło się rutynowe spotkanie przedstawicieli Federacji - gen. bryg. Ryszarda Żuchowskiego i płk. Stanisława Kalskiego z oficerami P-1 - płk. Januszem Jurczukiem i ppłk. Januszem Miąsikiem.
     Tematem spotkania była wymiana materiałów i stanowisk w związku z wyjazdem na Letni Kongres CIOR/CIOMR/NRFC w Copenhagen /Dania/.
    Obszerne sprawozdanie z obrad Letniego Kongresu zostanie zamieszczone w terminie późniejszym.

« Powrót do listy