Aktualności

POSIEDZENIE RADY GŁÓWNEJ FEDERACJI STOWARZYSZEŃ REZERWISTÓW I WETERANÓW SIŁ ZBROJNYCH RP

     5 czerwca 2012 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Weteranów i Rezerwistów Sił Zbrojnych RP, któremu przewodniczył Prezes Federacji gen. bryg. Ryszard Żuchowski.
   Gen. bryg. Ryszard Żuchowski powitał obecnych oraz przedstawił szczegółowy program posiedzenia.
   W pierwszym punkcie posiedzenia oddano hołd zmarłemu w dniu 28 maja 2012 r. Sekretarzowi Generalnemu Federacji płk. Alfredowi Majewskiemu.
   Następnie wybrany Przewodniczący posiedzenia – I Wiceprezes Federacji płk Stanisław Kalski rozpoczął plenarne obrady Rady Głównej Federacji.
   Porządek posiedzenia Rady Głównej obejmował:
  1. Informacje bieżące Prezydium Federacji Stowarzyszeń Weteranów i Rezerwistów Sił Zbrojnych RP;
   2. Sprawozdanie z Seminarium PfP CIOR w Wesseling;
   3. Sprawozdanie z Zimowej Sesji (MWM) CIOR/CIOMR w Brukseli;
   4. Sprawozdanie z posiedzenia KC AESOR w Paryżu;
   5. Sprawozdanie z posiedzenia IBM – 4 CIOR w Gardermoen;
   6. Sprawozdanie z posiedzenia Gaming I w Gaming.
  Następnie podjęto szereg uchwał Federacji w tym najważniejszą o czasowym pełnieniu obowiązków Sekretarza Generalnego przez I Wiceprezesa Federacji płk. Stanisława Kalskiego.
   Dodatkowo przedstawiono informacje o:
   - pracy Komisji Statutowej;
   - sytuacji finansowej Federacji;
   - znowelizowanej stronie internetowej Federacji www.fsriw.pl.

« Powrót do listy