2015

 

 

     Pełny tekst planu przedsięwzięć w 2015 r. do wglądu w siedzibie Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbojnych RP.