2014

 

 

   Pełny tekst planu przedsięwzięć w 2014 r. do wglądu w siedzibie Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbojnych RP.