Protokół Nr 01/2015/RG z posiedzenia Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów SZ RP


 

Pełny tekst protokołu do wglądu w siedzibie Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbojnych RP.