Protokół nr 03/2012/RG z posiedzenia RADY GŁÓWNEJ FEDERACJI STOWARZYSZEŃ REZERWISTÓW I WETERANÓW SZ RP