Aktualności

Seminarium „Wyzwania dla NATO po szczycie w Chicago”

      W dniach 27 – 30 stycznia 2013 r. odbyło się 24 seminarium w  centrum  konferencyjnym  Fundacji  Konrada  Adenauera  (KAS),  Schloss  Eichholz, Wesseling, między Kolonią a Bonn, w Niemczech. Główny temat seminarium brzmiał: „Wyzwania dla NATO po szczycie w Chicago”. Organizatorem była Prezydencja Francuska CIOR i płk (r) Stephen Cochran przy wsparciu Fundacji Konrada Adenauera.  
     W seminarium brało udział ponad 60 oficerów rezerwy z 20 krajów, naszych rezerwistów reprezentowali: gen. bryg. Ryszard Żuchowski - Prezes Federacji - Wiceprezydent CIOR oraz kmdr Zygfryd Naczk.   

     Seminarium rozpoczęto prelekcją dr. Detlefa Puhla z Międzynarodowego Sztabu NATO. Przedstawił on decyzje podjęte na szczycie w Chicago i wynikające z niego konsekwencje dla Sojuszu.  
     Ponadto podczas seminarium prelegentami byli między innymi:
   - profesor Aleksander Nikitin z Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych - zajmował się problematyką stosunku Rosjan do ustaleń szczytu w Chicago;
   - BG (w st. spocz.)  Haldun Solmaztürk przedstawił prezentację na temat swojego kraju: „Turcja Between Two Worlds” („Turcja między dwoma światami”) – jest on analitykiem politycznym w tureckim Centrum Stosunków Międzynarodowych i Strategicznych Analiz w Ankarze;
   O obecnym teatrze działań NATO i potencjalnych obszarach konfliktowych zabierali głos eksperci i specjaliści z kręgów akademickich i ośrodków badawczych oraz bezpośredni obserwatorzy w miejscach konfliktów:
   - aktualną i przyszłą sytuację na linii Afganistan/Pakistan przedstawił (Ret MG) Ashok Hukku - z Indii;
   - sytuację w Iranie i wpływ na sytuację w regionie przedstawił prof. Bernard Hourcade z CNRS w Paryżu;                              
   - Syria kontynuacja tematu arabskiej wiosny z seminarium w ubiegłym roku - wśród prelegentów byli:
   - profesor Alvaro de Vasconcelos, były dyrektor unijnego Instytutu Studiów nad Bezpieczeństwem;
   - Salam Kawakibi, dyrektor ds. badań w biurze paryskim Inicjatyw Arabskich Reform;  
   - Jean-Pierre Perrin, reporter wojenny w Libération.
   W następnym panelu seminarium koncentrowano się na problemach europejskiego bezpieczeństwa. Głos zabierali:
   - dr Claudia Major, zastępca szef niemieckiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i Bezpieczeństwa w Berlinie;
   - prof. Hall Garner z Uniwersytetu Amerykańskiego w Paryżu - stosunki nowej administracji USA z NATO;
   - BG (r) Wouters Patrick z działu polityki obronnej i Planowania NATO (IS).

 

Szczególowe sprawozdanie przedstawione jest poniżej jako plik .pdf

 « Powrót do listy