Aktualności

Wręczenie Honorowych Odznak Organizacyjnych Federacji w Dowództwie Garnizonu Warszawa

     23 stycznia 2013 r. w Sali Tradycji Dowództwa Garnizonu Warszawa delegacja Federacji w składzie: Prezes Federacji gen. bryg. Ryszard Żuchowski, I Wiceprezes Federacji płk Stanisław Kalski i Wiceprezes Federacji ds. Weteranów płk Jan Gazarkiewicz wręczyła, w imieniu Rady Głównej Federacji - Dowódcy Garnizonu Warszawa gen. bryg. Wiesławowi Grudzińskiemu i Szefowi Sztabu DGW płk. Wiesławowi Mrukowi, Honorową Odznaką Organizacyjną „Za Zasługi dla Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP”.                         
     To wyróżnienie przyznane zostało obu oficerom m. in. za wspieranie działań na rzecz środowiska rezerwistów i weteranów, a zwłaszcza za osobiste zaangażowanie w przygotowaniu i udzieleniu znaczącej pomocy podczas odbywającego się w Warszawie w dniach 2 - 6 sierpnia 2011 roku, 64 Kongresu Letniego CIOR/CIOMR/NRFC.

 

« Powrót do listy