Aktualności

Spotkanie w Wojskowej Akademii Technicznej

     18 stycznia 2013 r. delegacja Federacji w składzie gen. bryg. Ryszard Żuchowski - prezes Federacji oraz jego zastępcy: płk Stanisław Kalski - I wiceprezes ds. oficerów rezerwy i płk Janusz Gazarkiewicz - wiceprezes ds. weteranów, została przyjęta przez Rektora - Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej gen. bryg. prof. dr. hab. inż. Zygmunta Mierczyka.     
   Dziękując za wsparcie, jakiego WAT udzieliła przy organizacji odbywającego się w Warszawie 64. Kongresu Międzysojuszniczej Konfederacji Oficerów Rezerwy, prezes Ryszard Żuchowski wręczył Rektorowi - Komendantowi Wojskowej Akademii Technicznej gen. bryg. prof. dr. hab. inż. Zygmuntowi Mierczykowi, Kanclerzowi Janowi Klejszmitowi i płk. Ryszardowi Sali Honorowe Odznaki „Za Zasługi dla Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”.
    Podczas spotkania Prezes Federacji poinformował Rektora o bieżącej działalności Federacji oraz o planach na 2013 r. i o planowanej organizacji we wrześniu konferencji nt. „Rola i znaczenie żołnierzy rezerwy w trwającym procesie fundamentalnych zmian w Siłach Zbrojnych (Profesjonalizacja i tworzenie Narodowych Sił Rezerwowych)”. 

« Powrót do listy