Aktualności

Uroczystości z okazji 68. rocznicy wyzwolenia Warszawy

     17 stycznia 2013 r. w 68. rocznicę wyzwolenia Warszawy na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbyły się uroczystości złożenia wieńców.        Wieniec na Grobie Nieznanego Żołnierza złożyła delegacja Federacji w składzie:
     - gen. bryg. Ryszard Żuchowski – Prezes Federacji;
     - płk Stanisław Kalski – I Wiceprezes Federacji;
     - płk Jan Gazarkiewicz – Wiceprezes Federacji ds. Kombatantów.
    Wśród pocztów sztandarowych związków, organizacji i kombatantów był także poczet sztandarowy Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP.
     Dalsza część uroczystości odbyła się na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich przy ulicy Żwirki i Wigury, gdzie delegacja FSRiW SZ RP także złożyła wieniec.

 

Delegacja Federacji
Delegacja Federacji
Delegacja Federacji
Poczet Sztandarowy FSRiW SZ RP

« Powrót do listy