Aktualności

Posiedzenie Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Weteranów i Rezerwistów Sił Zbrojnych RP

     20 listopada 2012 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Weteranów i Rezerwistów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Obradom przewodniczył Prezes Federacji gen. bryg. Ryszard Żuchowski.
     Porządek dzienny przewidywał:
    1.  Informacje bieżące Federacji
    2.  Sprawy personalne dotyczące Rady Głównej Federacji
    3.  Sprawozdania (informacje) z:
         a) obrad   LK CIOR 2012;
         b) obrad   LK CIOMR 2012;
         c) obrad  GAMING I;
         d) obrad  IBM 1;
         e) obrad KC AESOR;
         f)  prac Komisji Statutowej.
    4.  Omówienie Planu Przedsięwzięć Federacji na 2013 r.
    5.  Informacja o stanie finansów Federacji
    6.  Informacje o pracy Kapituły HOO Za Zasługi dla Federacji
    7.  Przyjęcie Uchwał
    8.  Wręczenie HOO "Za Zasługi dla Federacji"

 

Szczegółowy protokół przedstawiamy jako plik .pdf

 

« Powrót do listy