Aktualności

Posiedzenie Prezydium Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Weteranów i Rezerwistów Sił Zbrojnych RP

     13 listopada 2012 r. w siedzibie Federacji odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Weteranów i Rezerwistów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Obradom przewodniczył Prezes Federacji gen. bryg. Ryszard Żuchowski.
     Prezes powitał obecnych oraz przedstawił szczegółowy program posiedzenia Prezydium Rady Głównej Federacji, który został przyjęty jednogłośnie.
     Porządek Posiedzenia Prezydium Rady Głównej Federacji obejmował:
   1. Informacje bieżące Prezydium Federacji Stowarzyszeń Weteranów i Rezerwistów Sił Zbrojnych RP;
    2. Omówiono projekt Planu zamierzeń Federacji na 2013 r.
    3. Podjęto uchwałę w sprawie rozporządzenia MON z dnia 10 lutego 2012 r. dotyczącego wymiany legitymacji emeryta wojskowego.
   4. Zaakceptowano porządek posiedzenia Rady Głównej Federacji w dniu 20 listopada 2012 r.

« Powrót do listy